Str'ževčan

Pozdravljeni,
z veseljem vas obveščamo, da smo v sredo, 14. decembra 2011, izdali že drugo številko našega krajevnega glasila STR'ŽEVČAN, ki bo izhajalo v tiskani obliki redno polletno in v katerem vas bomo obveščali o krajevnih novicah, zanimivostih in dogodkih.
Vabimo pa tudi vas k njegovemu soustvarjanju: s pisanjem prispevkov, kakšno zanimivo reportažo ali pa atraktivno fotografijo, ki ste jo naredili v našem lepem kraju.
 
Strževčan • Glasilo Krajevne skupnosti Struževo • 
 
Uredniški odbor:
Člani uredniškega odbora: Tatjana Erlah-Matelič, Lea Mencinger, Metod Čufar, Igor Slavec, Janez Žezlina.
Uporaba in objava podatkov (delno ali v celoti) je dovoljena le z navedbo vira.
Odgovorni urednik: Janez Žezlina. Lektoriranje: Tatjana Erlah-Matelič.
Izdajatelj Strževčana je Krajevna skupnost Struževo, Struževo 999, 4000 Kranj,
e-naslov: janez.zezlina.gmail.com, spletna stran: www.struzevo.si.

Uradne ure

Vsak prvi torek v mesecu:

od 19. do 20. ure

V DOMU KS STRUŽEVO

 

Kontakt:

TOMAŽ SAJOVIC           
T:040 652 225     
 
JOŠT ŠTIRN   
T:040 455 153