Koledarček ločevanje odpadkov

Z ločevanjem odpadkov so se količine mešanih odpadkov zmanjšale. Upoštevali smo, da so pri praznjenju zabojniki za mešane odpadke redko polni, zato s 1.2.2016 na območju pretežno individualnih objektov, ob dogovoru z Mestno občino Kranj, zmanjšujemo pogostost odvoza mešanih odpadkov.

 V povprečju so zabojniki polni med 65 in 70 odstotki. Za take koliËine odpadkov zadostuje, da zabojnike spraznimo 17-krat na leto in ne 26-krat. S tem bomo zmanjšali stroške zbiranja odpadkov, ne da bi to negativno vplivalo na kakovost naših storitev. S 1.2.2016 se bodo uveljavile tudi nove cene ravnanja z odpadki. Vpliv novih cen bo tako manjši, kot bi bil, če bi odvoz mešanih odpadkov še naprej potekal na 14 dni. Pogostost odvoza odpadne embalaže in bioloških odpadkov ostajata nespremenjena. Urnik, ki ga imate pred sabo, velja do uvedbe poletnega urnika odvoza bioloških odpadkov.

 

PDF KOLEDARČEK

Uradne ure

Vsak prvi torek v mesecu:

od 19. do 20. ure

V DOMU KS STRUŽEVO

 

Kontakt:

TOMAŽ SAJOVIC           
T:040 652 225     
 
JOŠT ŠTIRN   
T:040 455 153