Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je priložnost, da nevarno odložite na varno. 
V Mestni občini Kranj bomo zbirali nevarne odpadke s posebno mobilno postajo 
Brezplačno boste lahko oddali različne vrste nevarnih odpadkov. 
od 19. do 26. oktobra. 
Na zbirnih mestih bosta delavec Komunale Kranj in strokovna oseba za zbiranje nevarnih odpadkov 
 
sprejemala nevarne odpadke:
• ponedeljek, 19.10.,  od 10.  – 13. ure, na parkirišču pred domom krajanov Kokrica
• ponedeljek, 19.10. , od 13.15.  – 16. ure,  pri trgovini Mercator na Kidričevi cesti na Zlatem polju
• ponedeljek, 19.10., od 16.15.  – 19. ure, na parkirišču pri Športni dvorani Planina
 
•torek, 20.10. , od 10.  – 13. ure, na parkirišču ob rokometnem igrišču v Žabnici
•torek, 20.10. , od 13.15.  – 16. ure, na parkirišču pri naslovu Srednje Bitnje 128 (Marjan Hafnar, Avtoprevozništvo)
•torek, 20.10., od 16.15  – 19. ure, na Škofjeloški cesti v križišču z Delavsko cesto
 
•sreda, 21.10., od 10.  – 13. ure, na parkirišču pred pošto v Besnici
•sreda, 21.10., od 13.15. – 16. ure, pod mostom nasproti ekološkega otoka v Struževem
•sreda, 21.10., od 16.15.  – 19. ure, na parkirišču nasproti pokopališča Mavčiče
 
•četrtek, 22.10., od 10.  – 13. ure, na parkirišču pri nogometnem igrišču v Čirčah
•četrtek, 22.10., od 13.15. – 16. ure, na parkirišču pri osnovni šoli v Predosljah
•četrtek, 22.10., od 16.15.  – 19. ure, na parkirišču ob nogometnem igrišču Britof
 
•petek, 23.10., od 10.  – 13. ure, pri trgovini v Trsteniku
•petek, 23.10., od 13.15. – 16. ure, na parkirišču ob telovadnici osnovne šole Goriče
•petek, 23. 10., od 16.15.  – 19. ure, na  makadamskem parkirišču nasproti gasilskega doma na Golniku
 
•ponedeljek, 26.10., od 13. – 16. ure, pred zadružnim domom na Jezerski cesti Primskovo
•ponedeljek, 26.10., od 16.15. – 19. ure, na parkirišču ob OŠ Simona Jenka
 
Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi… Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi (embalaža barve, kemikalij…).
Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih preberemo na izdelku samem. Bodimo pozorni na različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov: vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko.
 
Ste vedeli?
• V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki lahko ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju, škodujejo našemu zdravju in okolju.
• Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati skupaj z ostalimi odpadki. 
• Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v naravo, saj s tem ogrožamo podtalnico, zrak, prst in živali.
• Zlivanje odpadnega olja in ostalih tekočih izdelkov v odtok, greznico ali kanalizacijo je škodljivo.
• Ko nevarne odpadke odložimo ločeno, preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo, da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili. 
• Nevarne odpadke lahko oddate tudi med letom v času uradnih ur zbirnega centra Zarica in Tenetiše.
Žal v zabojnikih za mešane odpadke in odpadno embalažo še vedno najdemo odpadna zdravila, baterije, barve, lake, plastenke z odpadnim oljem in ostale nevarne odpadke. Omogočite varno odstranitev vaših nevarnih odpadkov in jih prinesite na zbirno mesto v času akcije. 
 
Najboljši je tisti odpadek, ki sploh ne nastane!
Premislimo, preden kupimo, in natančno preberimo etiketo na izdelku in se tako seznanimo s snovmi, ki jih ta izdelek vsebuje. Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi, bodimo pozorni na besede, kot so opozorilo, nevarnost, previdnost, saj so s temi besedami označene nevarne snovi. Poiščimo varnejše nadomestke, izberimo izdelek, ki je okolju prijazen in ne vsebuje snovi, ki bi bile lahko škodljive oziroma nevarne. 
 
Več o pravilnem ravnanju z odpadki na www.krlocuj.me.

Uradne ure

Vsak prvi torek v mesecu:

od 19. do 20. ure

V DOMU KS STRUŽEVO

 

Kontakt:

TOMAŽ SAJOVIC           
T:040 652 225     
 
JOŠT ŠTIRN   
T:040 455 153